DETE -
ZAŠTITNIK PLANETE

O nama

Dete – zaštitnik planete je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2019. godine, na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine i obrazovanja o životnoj sredini. 

Misija

Ova organizacija je osnovana da bi širila svest o značaju zaštite životne sredine, edukovala o uzrocima i posledicama zagađenja, načinima kako da se smanji negativni uticaj postojećeg i izbegne novo zagađenje.

Projekti i akcije realizuju se sa fokusom na obrazovanje od najranijeg uzrasta, bilo u radu sa osobama uključenim u proces vaspitno-obrazovnog rada ili sa decom direktno.

Vizija

Konačni cilj kome težimo je uključivanje obrazovanja o zaštiti životne sredine na svim nivoima obrazovanja, što osigurava da društvo u celini bude ekološki osvešćeno i angažovano u ovoj oblasti.

Nove generacije koje su spremne da budu nosioci održivog razvoja i života u skladu sa prirodom.

Ciljevi

Razvoj ekološke svesti

Formiranje ekološki osvešćenog društva koje se odgovorno ponaša prema životnoj sredini, desiće se ako naučimo da teme iz ove oblasti stavimo u socijalni kontekst i razumemo njihovu višeslojnost i svoju ulogu, kako u definisanju tako i u rešavanju problema jer ćemo tako razviti osećaj odgovornosti za ekološku situaciju u budućnosti.

Unapređenje zaštite životne sredine

Da bi se promenio odnos prema zaštiti životne sredine potrebno je shvatiti da je promena moguća i da je uticaj svakog pojedinca od značaja za situaciju u celini. Kada se prihvati odgovornost, potrebno je menjati odluke i životne navike koje su nas u ovakvu situaciju dovele, a navike se lakše menjaju kada imate podršku.

Edukacija

Edukacija građana, posebno dece i mladih o značaju zaštite životne sredine i održivog razvoja. Takođe, i edukacija osoba uključenih u proces obrazovanja i vaspitanja dece i mladih o značaju i mogućim načinima za uključivanje zaštite životne sredine u postojeće i buduće planove i programe vaspitno-obrazovnog rada u formalnom i neformalnom obrazovanju za sve uzraste.

Ekološko obrazovanje u okviru obrazovnog sistema

Uključivanje stručnjaka iz oblasti zaštite životne sredine u obrazovni sistem u funkciji predavača, saradnika i konsultanata, kao i uvođenje pojma i koncepta održivog razvoja, cirkularne ekonomije i adaptacije na klimatske promene u vaspitno-obrazovni rad od najmlađeg uzrasta.

Saradnja i razmena iskustava

Međunarodna saradnja u okviru koje bi se dvosmerno predstavljali primeri dobre prakse iz oblasti obrazovanja o zaštiti životne sredine. Saradnja na nacionalnom i međunarodnom nivou sa drugim udruženjima i institucijama čiji su ciljevi usmereni ka ekološkim aktivnostima i u skladu su sa Statutom udruženja Dete - zaštitnik planete.

Aktivnosti definisane statutom

Razvijanje svesti o zaštiti prirode i prava na zdravu životnu sredinu.
Učešće u projektima zaštite životne sredine.
Organizovanje seminara, radionica, predavanja, stručnih skupova, savetovanja i drugih oblika edukacije dece, omladine i odraslih iz oblasti zaštite životne sredine.
Organizovanje prosvetnih radnika i drugih stručnjaka za edukaciju dece i omladine u oblasti zaštite životne sredine.
Objavljivanje knjiga i drugih publikacija koje se odnose na zaštitu životne sredine, u štampanom ili elektonskom obliku.
Saradnja sa vrtićima, školama, univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu iz oblasti zaštite životne sredine i rada sa decom i mladima.
Prikupljanje i obrada naučne i stručne literature u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.
Organizovanje edukativnih, tematskih i nekomercijalnih putovanja u zemlji i inostranstvu.
Proizvodnja digitalnih i multimedijalnih sadržaja, dokumentarnih reportaža, televizijskih emisija i pozorišnih predstava u cilju promocije i ostvarivanja ciljeva udruženja.
Učestvovanje u kreiranju i realizaciji kulturnih, sportskih i zabavnih programa.
Afirmisanje, promovisanje i učestvovanje u unapređivanju kulturno-istorijskog nasleđa i prirodnih vrednosti u skladu sa održivim razvojem.
Davanje podrške proizvodnji zdrave hrane.
Uključivanje u različite multinacionalne i interregionalne ekološke projekte.
Saradnja sa medijima vezano za teme iz oblasti delovanja udruženja.
Ako želite ekološki kalendar svakog meseca u svom sandučetu,
prijavite se na mejling listu!

  Predsednik udruženja

  Bojana Zivkovic slika

  Osnivač, predsednik i zakonski zastupnik udruženja Dete – zaštitnik planete je Bojana Živković, master analitičar zaštite životne sredine.
  Bojana je autor priručnika za rad sa decom iz oblasti zaštite životne sredine „Dete – zaštitnik planete. Deo I: Vazduh“ (2018), i „Dete – zaštitnik planete. Deo II: Voda“ (2022). Objavljivala je radove u geopolitičkom časopisu za društvene i humanističke nauke „Limes plus“ (2014) i na Regionalnoj konferenciji Životna sredina ka Evropi“ u organizaciji „Ambasadora održivog razvoja i životne sredine“ (2013. i 2016).
  U ulozi stručnog saradnika, učestvovala je u planiranju i programiranju edukativnih sadržaja za decu iz oblasti zaštite životne sredine u nekoliko beogradskih vrtića, unapređenju zaštite životne sredine i energetske efikasnosti više domaćih i predstavništvu jedne strane kompanije i emisiji Obrazovne redakcije RTS-a „Sve boje života“.
  Od 2017. godine aktivan je učesnik u približavanju ekologije i zaštite životne sredine široj javnosti kao autor informativnih i istraživačkih tekstova na portalu EkoBlog.
  Na tribini „Glasovi Amazonije: život, čovek, smrt“ 2019. godine u organizaciji Društva hispanista iz Beograda, Bojana je u svom predavanju približila ekološke aspekte problema sa kojima se Amazonija suočava.
  Na poziv udruženja EcoHub iz Beograda, Bojana je u junu 2020. godine na online panelu „Ekološki čas” održala predavanje na temu Ugljenični otisak (Carbon footprint). Osim toga, gostujuća predavanja je na različite teme držala i u Srednjoj školi i gimnaziji Arhimed u okviru izbornog predmeta Obrazovanje za održivi razvoj, kao i u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija.
  Za potrebe udruženja Dete – zaštitnik planete, osmislila je više interaktivnih edukativnih radionica za decu svih uzrasta.
  Na konferenciji EkoKon – Sva lica klimatskih promena, u novembru 2020. godine bila je moderator panela Tri lica klimatskih promena, a u junu 2021. godine govornik na panelu „Grad i klimatske promene” u okviru Školskog klimatskog izazova.

  Udruženje DZP dobitnik je nagrade Zvezda Beograda za 2022. godinu, za najbolji projekat u oblasti zaštite životne sredine. Istraživanje „Zaštita životne sredine u obrazovanju dece uzrasta do 10 godina u Republici Srbiji” i seminari „Kako da dete postane zaštitnik planete” čiji je autor Bojana Živković doneli su udruženju ovu nagradu.

  “ Ideja za osnivanje udruženja koje će se baviti obrazovanjem o zaštiti životne sredine nastala je iz želje da se utiče na generacije koje tek dolaze tako što će se onima koji su uključeni u proces obrazovanja i vaspitanja pomoći da svoj pedagoški rad prilagode održivom razvoju.”

  Bojana

  Bojani možete pisati na: bojana@dzp.rs