Dan Save 2019

Projekat koji će uvek imati posebno (prvo) mesto u istoriji udruženja Dete – zaštitnik planete je „Dan Save 2019“.

Realizovan je u periodu od 13. maja do 1. juna 2019. godine i imao je više segmenata:

  1. Likovni konkurs „Moja reka“ o kome više možete pročitati ovde.
  2. Serijal edukativnih tekstova i materijala za rad sa decom na temu reke Save koje možete pregledati ovde.
  3. Radionice u vrtiću za decu starijih i predškolskih grupa o kojima možete pročitati dalje u tekstu.

U okviru projekta „Dan Save“ u periodu od 27. do 31. maja 2019. godine realizovane su edukativne radionice u vrtiću „Duško Radović“ u Beogradu (PU Rakovica).

U radionicama je učestvovalo više od 200 dece starijih i predškolskih grupa. Razgovarali smo o rekama – kako nastaju, kako izgledaju u gornjem toku, a kako u donjem, ko živi u reci ili oko nje, radili radni listić, bojili. Prisećali smo se doživljaja sa reka i diskutovali o tome koji su sve načini na koje ljudi koriste reke i koliko su nam reke važne. Tokom priče o upotrebi vode sama se nametnula naša treća tema, a to je zagađenje i zaštita od zagađenja.

Vaspitači su naš program veoma dobro ocenili na evaluacionim upitnicima, a grupe su dobile diplome za uspešno učešće u programu.

Centralna manifestacija je održana poslednjeg dana u dvorištu vrtića. Ovaj događaj je organizovan u formi radionice zabavnog karaktera, sa istaknutim timskim radom. Deca su sa vaspitačima i edukatorom od aluminijumske folije pravila rečno korito, a zatim su grupe radile svaka svoj zadatak koji su im dodelile zlatne ribice. Kada je završeno pravljenje korita i izvršeni zadaci, puštena je voda i dobili smo našu „reku“. Deca su bila izuzetno zadovoljna jer su ceo proces sami izvodili uz malu pomoć vaspitača i edukatora. Na kraju su dodeljene zahvalnice Dečijem vrtiću „Duško Radović“ i Predškolskoj ustanovi „Rakovica“ za saradnju i učešće u projektu „Dan Save“.

Udruženje Dete – zaštitnik planete javilo se po konkursu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode. Na osnovu Odluke o dodeli sredstava budžetskog Fonda za vode R. Srbije i o načinu raspodele tih sredstava udruženju su dodeljena sredstva za realizaciju projekta „Dan Save“. Ugovor je potpisan 10.05.2019. godine i odmah se pristupilo realizaciji. Sve aktivnosti su realizovane prema Planiranom programu, dostavljenom u prijavi.

LOGO-Sava Commissio
Logo Republička direkcija za vode