Festival kreativne reciklaže


U nedelju 17. novembra 2019. godine predstavili smo naše udruženje široj javnosti učešćem na Festivalu kreativne reciklaže u organizaciji Zvezdarskog ekološkog centra i udruženja “Čuvari zanata” u UK “Vuk Karadžić” u Beogradu.

Izložili smo deo radova sa likovnog konkursa „Moja reka“ održanog u sklopu projekta „Dan Save“ u maju 2019. godine i predstavili dosadašnje i planirane aktivnosti udruženja.