Ekološki kalendar

Važan segment rada našeg udruženje je priprema ekološkog kalendara na mesečnom nivou. Kalendar  je besplatan i svima dostupan u elektronskom obliku i na našoj Facebook strani i Instagram profilu.   

U DZP ekološkom kalendaru obeleženi su svi dani koji se odnose na ekologiju i zaštitu životne sredine, a za koje uspemo da pronađemo relevantne izvore, bilo da su ih ustanovile Ujedinjene nacije ili grupa entuzijasta spremna da pokrene akciju.

Zašto obeležavamo ekološke dane?

Dete – zaštitnik planete obeležava ekološke dane jer je to odličan način da se o određenim temama nešto novo nauči, da se skrene pažnja na ugrožene vrste ili stepen zagađenja, da se vrši javno zagovaranje i podiže svest. 

Naš kalendar je tu da vam pomogne da isplanirate ekološke aktivnosti, da vas inspiriše i podstakne na delovanje. 

DZP Ekološki kalendar za 2024. godinu

DZP Ekološki kalendar za 2023. godinu

DZP Ekološki kalendar za 2022. godinu