“I spy” igra – REKA

Ovo je igra “I spy” ili, u slobodnom prevodu, “tražilica”. U skladu sa temom našeg projekta, tema igre ovog puta je biljni i životinjski svet u reci i oko nje. 

Korišćenje: može se samo tražiti zadati pojam među mnoštvom, mogu se brojati pojmovi i na označena mesta na drugom listu upisivati, mogu se povezivati iste slike ili zaokruživati podskupovi po zadatoj karakteristici. Ako se odštampa kao crno-beli listić mogu se bojiti po zadatku određeni pojmovi određenom bojom – sve zavisi od uzrasta, sposobnosti i interesovanja dece.

Ovaj post napisan je za potrebe projekta ‚‚Dan Save” koji realizuje udruženje Dete – zaštitnik planete uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičke direkcije za vode i Međunarodne komisije za sliv reke Save.

LOGO-Sava Commissio
Logo Republička direkcija za vode