Eko - rečnik

Ideja je da naš eko-rečnik objasni što više pojmova sa kojima se deca susreću u obrazovanju o zaštiti životne sredine i to na što jednostavniji način. 
 
Svaki pojam ima dve kartice, jednu sa objašnjenjem i drugu sa ilustracijom tog pojma pa ovaj rečnik može da se koristi i na druge načine osim klasičnog objašnjavanja reči.