Deca uče u prirodi

“Deca uče u prirodi” – priručnik za vaspitače, nastavnike i roditelje

Istraživačke igre i aktivnosti za decu u uzrastu od tri godine do osam godina.

Autor: Ružica Popović Trbušković 

Izdavač: Kreativni centar

Istraživanje vode, vazduha, živog sveta i zakonitosti koje vladaju u prirodi, zatim igre sa prirodnim materijalima i samostalno pravljenje igračaka od iskorišćenih stvari neke su od tema ovog priručnika. 

Ovo je knjiga u kojoj su predstavljeni primeri dobre prakse koji se odnose na učenje u prirodi i od prirode, na otvoreni prostor kao najbolju učionicu i na prirodne materijale kao najbolja sredstva za rad. Upotpunjena je slikama iz prakse i dečijim izjavama, a za svaku aktivnost navedena su i potrebna sredstva.