Ekologija – odgovori na dečja pitanja

“Ekologija” 

Enciklopedija Zašto, kako – odgovori na dečja pitanja

Ideja: Emili Bomon

Tekst: Emanuela Paruasjen

Ilustracije: Žak Dejan – Iv Lekesn

Naučna obrada: Pjer Lefevr

Sa francuskog prevele: Vesna Mostarica

Izdavač: Evro

Ovo je veoma interesantna enciklopedija, pisana u u obliku kratkih odgovora na konkretna pitanja koja bi mogla da interesuju decu kada je tema ekologije i zaštite životne sredine u pitanju. Bogata je ilustracijama koje kroz humor pokušavaju da ukažu na ozbiljnost određenih tema, a u okviru svake teme postoji i neka interesantna činjenica predstavljena brojevima ili poređenjem.Obuhvat tema je veoma širok, pa tako imamo i odgovore na pitanja o zagađenju vazduha i voda, ugroženim vrstama, reciklaži, zaštiti od buke itd.

Ova knjiga je naša je topla preporuka za svaku kućnu, vrtićku ili školsku biblioteku.

Preporučujemo za uzrast od 5 do 10 godina.