Objasni mi… Klimatske promene

Dan akcije protiv klimatskih promena obeležava se 24. oktobra. Ovaj dan možete obeležiti tako što ćete pročitati knjigu:

“Klimatske promene objašnjene mojoj ćerki”

Autor: Žan-Mark Jankovisi

Izdavač: Geopoetika 

Ova knjiga je namenjena mladima, ali korisna svima. Napisana u formi pitanja i potpuno jasnih odgovora sa konkretnim primerima, odličan je način da se razume pojam klimatskih promena koji je još uvek za mnoge ljude obavijen velom nejasnoća i predrasuda podgrejanih raznim lobističkim manipulacijama.

Hoće li buduće generacije biti dovoljno mudre i sposobne da svoj život prilagode situaciji u kojoj će se naći zavisi od toga šta ih mi danas naučimo i kakav im svet ostavimo…