O EKOLOGIJI

Termin ‚‚ekologija” prvi put je upotrebio nemački biolog Ernst Hekel 1866. godine.
Ekologija je nauka koja proučava odnose između živih bića i sredine u kojoj žive.

Životna sredina

Životna sredina je skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život. To su svi uslovi, okolnosti i uticaji koji okružuju i utiču na razvoj jednog ili grupe organizama, a potiču kako od žive, tako i od nežive prirode.

Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine sa ciljem očuvanja biološke ravnoteže.

Zagađenje životne sredine

Zagađenje životne sredine je unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom delatnošću ili prirodnim procesima, koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlja ljudi i drugih živih bića.

Biološka raznovrsnost (biodiverzitet)

Biološka raznovrsnost (biodiverzitet) podrazumeva raznolikost vrsta, eko-sistema i genetsku raznolikost, odnosno ukupni živi svet planete, zajedno sa staništima na kojima obitava.

Najveće pretnje po biodiverzitet

(Habitat loss)GUBITAK STANIŠTA
(Invasive species)INVAZIVNE VRSTE
(Pollution)ZAGAĐENJE

(Population growth)PREBRZI RAST LJUDSKE POPULACIJE

(Over-consumption)PREKOMERNA POTROŠNJA RESURSA
Ako želite ekološki kalendar svakog meseca u svom sandučetu,
prijavite se na mejling listu!