Osmosmerka za predškolce

Danas smo pripremili osmosmerku o reci sa manjim brojem pojmova i kraćim rečima kako bi bila prilagođena mlađem uzrastu koji još nije vešt sa slovima.

Ovaj post napisan je za potrebe projekta ‚‚Dan Save” koji realizuje udruženje Dete – zaštitnik planete uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičke direkcije za vode i Međunarodne komisije za sliv reke Save.

LOGO-Sava Commissio
Logo Republička direkcija za vode