Pravo da znam

Međunarodni dan „prava da znam“ obeležava se 28. septembra, kako bi se podigla svest o važnosti otvorene i odgovorne vladavine i prava zajednice na pristup informacijama od javnog značaja.

Odluka da se ovaj dan obeležava doneta je 28. septembra 2002. godine na konferenciji o slobodi informisanja u Sofiji. Od tada, svake godine 28. septembra širom sveta organizuju se edukativni događaji kako bi se zainteresovanim ljudima predstavila važnost slobode informisanja kroz razmenu ideja i priča o uspehu u slobodi informisanja i njegovom razvoju u svetu.

Pristup informacijama neophodan je za transparentnu i odgovornu vladu u demokratskom društvu, a postiže se promovisanjem i omogućavanjem većeg učešća javnosti i nadzora, kao i podržavanjem boljeg donošenja odluka.

U Srbiji ostvarivanje ovog prava omogućava Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

U zaštiti životne sredine ostvarivanje prava na pristup informacijama je od velikog značaja jer prikrivanje ili bilo koji način zloupotrebe podataka o stanju u životnoj sredini, osim što ugrožava pravo na zdravu životnu sredinu koje je garantovano Ustavom, dovodi i do uskraćivanja mogućnosti struke da reaguje i građana da se zaštite.