Svetski dan močvarnih područja

Svetski dan močvarnih područja ove godine se obeležava pod temom Močvare i voda, kako bi se pažnja skrenula na njihov značaj kao vodnog resursa i podstakla akcija za zaustavljanje gubitka ovih dragocenih ekosistema i njihovo obnavljanje. Močvarna područja imaju nemerljiv značaj za količinu i kvalitet slatke vode na našoj planeti i ako se za šume kaže da su „pluća planete“, za močvare se može reći da su „bubrezi planete“.

Ovaj datum je odabran jer je 2. februara 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru na obali Kaspijskog jezera usvojena Konvencije o močvarama. U SFRJ je konvencija ratifikovana 1977. godine, a u ovom trenutku u Srbiji je proglašeno 11 Ramsarskih područja od međunarodnog značaja. Poslednje proširenje liste desilo se u decembru 2020. godine kada se kao 11. upisao Đerdap. U Srbiji postoji i preliminarna lista od preko 60 potencijalnih Ramsarskih područja koju je utvrdio Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Ramsarska područja u Srbiji (bez Đerdapa) Mapa preuzeta sa sajta Zavoda za zaštitu prirode Srbije

 

Šta sve spada u močvarna područja?

To su kopnena područja koja su stalno ili sezonski zasićena ili poplavljena vodom.

Močvare u unutrašnjosti uključuju močvare, bare, jezera, reke, plavne ravnice, mrtvaje, rukavce i sl.

Obalna močvarna područja uključuju močvare sa slanom vodom, estuare, mangrove, lagune, pa čak i koralne grebene.

Postoji i treća vrsta močvarnih područja – to su ona koje je stvorio čovek: ribnjaci, pirinčana polja i solane.

Pokušajte da u našoj osmosmerci pronađete svih 11 Ramsarskih područja u Srbiji.