Tag Dan Save

Ekološki kalendar za jun 2019. godine

Projekat “Dan Save” ulazi u svoju završnicu. Sutra, 1. juna, kada se obeležava Dan reke Save, objavićemo i ko su dobitnici nagrada na našem likovnom konkursu “Moja reka”.  Da bismo obeležavanjem važnih datuma, nastavili praksu širenja ekološke svesti, što je jedan od osnovnih…

Zagađenje rečnih tokova

Kvalitet rečne vode zavisi od karakteristika slivnog područja, stepena zagađenosti otpadnim vodama i drugim otpadom, poljoprivredne aktivnosti u slivu, postojanja brana, godišnjeg doba i klimatskih uslova.   Reci Savi, kao prirodnom resursu, preti dosta faktora – izlivanje komunalnih otpadnih voda, rad…

Osmosmerka za predškolce

Danas smo pripremili osmosmerku o reci sa manjim brojem pojmova i kraćim rečima kako bi bila prilagođena mlađem uzrastu koji još nije vešt sa slovima. Ovaj post napisan je za potrebe projekta ‚‚Dan Save” koji realizuje udruženje Dete – zaštitnik planete uz podršku Ministarstva…

Ukrštenica “Reka Sava”

Školarci, zabavite se i proverite znanje uz našu ukrštenicu o reci Savi.  Ovaj post napisan je za potrebe projekta ‚‚Dan Save” koji realizuje udruženje Dete – zaštitnik planete uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičke direkcije za vode i Međunarodne komisije za sliv…

Ekosistem reke Save

Ekosistem je složeni ekološki sistem u kom su neraskidivo povezani biotop i biocenoza. Ekosistem kopnenih tekućih voda obuhvata ekosistem reka, potoka i izvora. Brzina toka vode, kao najznačajniji faktor, zavisi od nagiba rečnog korita i količine vode, pa zato u različitim tokovima…

“I spy” igra – REKA

Ovo je igra “I spy” ili, u slobodnom prevodu, “tražilica”. U skladu sa temom našeg projekta, tema igre ovog puta je biljni i životinjski svet u reci i oko nje.  Korišćenje: može se samo tražiti zadati pojam među mnoštvom, mogu…

Elementi rečnog toka

Mesto gde počinje vodotok naziva se izvor. Mesto gde se reka uliva u neku drugu reku, jezero ili more naziva se ušće. Tok reke je neprekidno kretanje vode od izvora do ušća udubljenjem koje se naziva korito. Korito se sastoji od dna i…

Hidrografija reke Save

Reka Sava ima nacionalni značaj za Republiku Srbiju, u koju ulazi kod sela Jamena i teče do ušća u Dunav u dužini  od oko 207 km. Područje kroz koje ona protiče naziva se Posavina. Svoj današnji koridor, probila je savladavši barijeru…