Želimo da znamo stavove učitelja i vaspitača po pitanju obrazovanja o zaštiti životne sredine dece uzrasta do 10 godina, tj. do kraja prvog ciklusa osnovnog obrazovanja. 
Interesuje nas na koji način se pripremaju za časove i aktivnosti, da li im je potrebna podrška, kakva je situacija sa stručnim usavršavanjem u ovoj oblasti, koliko su deca zainteresovana za aktuelne ekološke probleme i sl.

Cilj ovog istraživanja je da se na osnovu dobijenih podataka izvedu zaključci koji će dati osnov za dalje delovanje našeg udruženja i definisanje aktivnosti koje mogu da doprinesu unapređenju stanja u ovoj oblasti.

Istraživanje se sprovodi u okviru projekta “Kako da dete postane zaštitnik planete” koji realizuje udruženje Dete – zaštitnik planete u partnerstvu sa udruženjem Ekogeneza, uz podršku Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda.

Upitnici se mogu popunjavati od 16.06.2022. godine do 03.07.2022. u ponoć, a rezultati istraživanja biće prezentovani javnosti sredinom jula.