Zaštita prirode u Srbiji

Od 2009. godine u Srbiji se obeležava 11. april kao Dan zaštite prirode.
Ustanovljen je usvajanjem Zakona o zaštiti prirode, kao prilika da se javnosti ukaže na značaj zaštite prirode i značaj upravljanja zaštićenim prirodnim područjima. Ovaj datum je odabran jer je 11. aprila 1949. godine prvi put u Srbiji zaštićeno jedno prirodno dobro – Spomenik prirode „Velika i Mala Ripaljka”, vodopadi na planini Ozren.

Za zaštitu prirode u Srbiji zadužen je Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Srbija predstavlja jedan od 158 centara svetskog biodiverziteta. Prisustvo velikog broja različitih tipova staništa, od barskih i močvarnih, preko stepa, peščara i kontinentalnih slatina, do očuvanih šumskih zajednica prašumskog karaktera u kanjonima i klisurama divljih reka i planinskih i visokoplaninskih oblasti, omogućili su prisustvo raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta. Upravo ova raznovrsnost omogućila je da po prirodnim karakteristikama Srbija bude Evropa u malom sa ekosistemima od submediteranskog do subarktičkog  tipa.

U našoj zemlji pod zaštitom se trenutno nalazi 471 zaštićeno područje sa površinom od 678 257 hektara (7,66% teritorije Republike Srbije).

U cilju rada na povećanju teritorije pod zaštitom sa aspekta očuvanja prirodnih vrednosti, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije, mr Aleksandar Dragišić, u obraćanju povodom Dana zaštite prirode, ističe da će „u 2021. godini Zavod za nova prirodna dobra u statusu zaštićenih područja uraditi studije zaštite za dolinu Velikog Rzava, kanjon Vučjanske reke, Gornjačku klisuru, Sesalačku pećinu, jezero Ćelije i mnoge druge. Takođe, završetkom revizije studije zaštite Parka prirode „Stara planina“ postojeće granice ovog zaštićenog područja biće proširene, dok će nova istraživanja u cilju valorizacije za zaštitu biti pokrenuta na oko 20 područja, od kojih se kao veća izdvajaju planine Zlatar, Jelica i Veliki i Mali Jastrebac“.

Navedene aktivnosti zaštite prirode u Srbiji realizuju se u skladu sa merama i standardima zaštite prirode u Evropi, budući „da sistem zaštite prirode u Srbiji prati evropske standarde, i da se pored prirodnih dobara za koja su doneta akta o zaštiti, a koja zauzimaju 7,66% teritorije Srbije, u ovom sistemu nalaze i područja koja se prostiru na dodatnih 2,04% teritorije naše zemlje, a za koja je pokrenuta procedura proglašenja zaštite objavom na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine. Pored očuvanja prirode u okviru zaštićenih područja, mere zaštite prirodnih vrednosti primenjuju se i na 101 području u okviru nacionalne ekološke mreže koja zauzima oko 22% teritorije naše zemlje“ navodi direktor Zavoda, mr Aleksandar Dragišić.“

Izvor: Sajt ZZPS