Blog

Elementi rečnog toka

Mesto gde počinje vodotok naziva se izvor. Mesto gde se reka uliva u neku drugu reku, jezero ili more naziva se ušće. Tok reke je neprekidno kretanje vode od izvora do ušća udubljenjem koje se naziva korito. Korito se sastoji od dna i…

Pročitaj više

Hidrografija reke Save

Reka Sava ima nacionalni značaj za Republiku Srbiju, u koju ulazi kod sela Jamena i teče do ušća u Dunav u dužini  od oko 207 km. Područje kroz koje ona protiče naziva se Posavina. Svoj današnji koridor, probila je savladavši barijeru…

Pročitaj više

Materijal za rad sa decom

Predstavljamo vam materijale koje smo kreirali za rad sa decom. Mogu se odštampati i koristiti za zabavu kod kuće, u nastavi, u produženom boravku, za domaći… Napomena: Za više materijala posetite stranicu MATERIJALI na našem sajtu. 

Pročitaj više

Mikroplastika

Imenica koja označava deliće plastike manje od 5 mm, koji su napravljeni u toj veličini da se koriste u proizvodima za čišćenje i higijenu ili su nastali u procesu propadanja odbačene plastike. Ovo je definicija termina koji je sve prisutniji…

Pročitaj više

Buka

Buka je, po definiciji, nepoželjni zvuk. Pošto je ovakvo definisanje pod jakim uticajem subjektivne procene, od svih karakteristika zvuka uzeta je jačina, kao najznačajnija za razlikovanje poželjnog i nepoželjnog zvuka. Buka, kao zagađivač životne sredine, oštećuje sluh i time utiče na…

Pročitaj više
Korov

Korovske biljke

Duboko ukorenjena negativna emocija koju ova reč izaziva kod nas nije sasvim opravdana kada se uzme u obzir koje sve biljke i po kojim kriterijumima svrstavamo u ovu grupu. Interesantna priča je kako naziv korov, odnosno nepoželjna, loša biljka potiče od…

Pročitaj više